ÅF-login      Press & Media     Nyheter
STARTSIDA BUTIKER KALENDER PRODUKTER RECEPT VÅRT MEJERI VÅRA GÅRDAR KVALITET KONTAKTA OSS AYRAN
VÅRA GÅRDAR

Klimatsmart gödselhantering på Hagelsrums gård

Kossorna på Hagelsrums gård gör inte bara supergod mjölk. Deras gödsel blir nu biogas som omvandlas till el och värme! 
Gödsel avger metan som är en kraftig växthusgas. Rötas gödseln fångas denna metan. Biogasanläggningen minskar alltså växthuseffekten genom att ta tillvara metanetoch omvandla det till förnyelsebar el och värme. Dubbel klimatnytta!

Hagelsrums Gård kommer att producera elektricitet och värme av gårdens gödsel. Markarbetena för anläggningen inleddes under sommaren och anläggningen kommer stå klar under senhösten 2011. Hagelsrums Gård bedriver storskalig mjölkproduktion med 600 mjölkkor där mjölken levereras till det delägda Emåmejeriet. Under hösten kompletteras nu gårdens verksamhet med biogasproduktion där kraftvärme från gårdens gödsel ska utvinnas. Gården ska därmed bli självförsörjande på el och värme samt sälja ca 500 000 kWh el per år till elhandelsaktör. Anläggningen som uppförs på Hagelsrums Gård är en nyckelfärdig produktionsanläggning som designats och byggs av SBI. För närvarande genomförs markarbeten för anläggningen i gårdens regi. Under hösten följer monteringsarbeten och under senhösten ska anläggningen stå färdig och driftsatt. Anläggningen har en rötkammare i stål på 2 500 m3, teknikcontainer byggd i Linköping med värmeåtervinningssystem samt kraftvärmeenhet på 190 kW el och 190 kW värme. Biogasproduktionen på Hagelsrums Gård har lagts i ett separat aktiebolag där även SBI är en av delägarna. Skapandet av ett gemensamt bolag är något som uppskattas av både Hagelsrums Gård och SBI.

 

- Med SBI har vi en stark anläggningsleverantör och produktionspartner i samma företag, vilket var viktigt för oss i vår satsning på biogasproduktion, säger Åke Birgersson, VD för Hagelsrums Gård.

 

- Genom samarbetet med Hagelsrums Gård så stärker vi vårt långsiktiga erbjudande att trygga investeringen i biogas inom såväl anläggningsbyggande som driftssupport, säger Peter Undén, VD på SBI.

 

Läs mer om satsningen på Swedish Biogas International »

 

| Dela

TRE SNABBA

Antal kor:
350 st

Producerad mjölk per dag:

10 000 liter

Favoritmejeriprodukt:
Mellanmjölk

BILDER FRÅN GÅRDEN

Snabblänkar

Kontakta oss

Emåmejeriet AB
Grenvägen 1-3 577 39 Hultsfred
Tel. 0495-122 60
E-post: info@emamejeriet.se

Emåmejeriet i de sociala kanalerna

www.facebook.com/emamejeriet
www.youtube.com/smalandskmjolk